Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на ЕСПЧ

Преодоляване на причините за осъдителните решения пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) и спазване на международните стандарти в областта на правата на човека e стратегическата цел залегнала в проекта изпълняван от Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред ЕСПЧ“ към Министерство на правосъдието, който се финансира от Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021.

Договорът по проекта „Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на ЕСПЧ“ бе подписан през март 2020 г., като се предвижда той да бъде реализиран в рамките на следващите 3 години.

В този период ще бъдат изготвени:

  • Анализ на причините за неефективното изпълнение на решенията на ЕСПЧ и създаден механизъм за взаимодействие в процедурата по изпълнение;

  • Проект на нормативен акт, уреждащ процедура за изпълнение на решенията на ЕСПЧ и отговорните институции;

  • Мерки за изграждане на капацитет за преподаване на права на човека в университетите;

  • Планове за действие във връзка с решенията Йорданова и други срещу България и Ненчева и други срещу България;

  • Преводи на решения и други актове на ЕСПЧ.

Ще бъдат определени и обучени лица за контакт в администрациите на изпълнителната, съдебната и законодателната власт, ще се публикува бюлетин с практиката на ЕСПЧ.

Партньор по проекта е Норвежки център за правата на човека, а предвиденото финансиране е в размер на 1 466 872 лв.

БЕНЕФИЦИЕНТ
Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред ЕСПЧ“  към Министерство на правосъдието

ПАРТНЬОР
Норвежки център за правата на човека

БЮДЖЕТ
1 466 872 лв.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
36 месеца