Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на ЕСПЧ

Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на ЕСПЧ

Преодоляване на причините за осъдителните решения пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) и спазване на международните стандарти в областта на правата на човека e стратегическата цел залегнала в проекта изпълняван от Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред ЕСПЧ“ към Министерство на правосъдието, който се финансира от Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021.

Договорът по проекта „Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на ЕСПЧ“ бе подписан през март 2020 г., като се предвижда той да бъде реализиран в рамките на следващите 3 години.

В този период ще бъдат изготвени:

  • Анализ на причините за неефективното изпълнение на решенията на ЕСПЧ и създаден механизъм за взаимодействие в процедурата по изпълнение;

  • Проект на нормативен акт, уреждащ процедура за изпълнение на решенията на ЕСПЧ и отговорните институции;

  • Мерки за изграждане на капацитет за преподаване на права на човека в университетите;

  • Планове за действие във връзка с решенията Йорданова и други срещу България и Ненчева и други срещу България;

  • Преводи на решения и други актове на ЕСПЧ.

Ще бъдат определени и обучени лица за контакт в администрациите на изпълнителната, съдебната и законодателната власт, ще се публикува бюлетин с практиката на ЕСПЧ.

Партньор по проекта е Норвежки център за правата на човека, а предвиденото финансиране е в размер на 1 466 872 лв.

БЕНЕФИЦИЕНТ
Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред ЕСПЧ“  към Министерство на правосъдието

ПАРТНЬОР
Норвежки център за правата на човека

БЮДЖЕТ
1 466 872 лв.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
36 месеца