Обсъдиха ефективността на изпълнение в България на решения на ЕСПЧ

Действията на българските власти да анализират ефективността на националния механизъм за изпълнение на окончателни решения на ЕСПЧ и да предложат мерки за неговото оптимизиране бяха обсъдени Отделът за изпълнение на решения на ЕСПЧ към Комитета на министрите на Съвета на Европа с правителствени агенти от Министерство на правосъдието. Среща бе проведена Страсбург, като в българската […]

Отваряне на цялата новина

Семинар за съдии по проблемите за юридическата промяна на пола

На 13.10.2023 г. в София се проведе семинар на тема: „Транссексуалност и сексуалност. Актуална ситуация и предизвикателства пред съдебната и клиничната – психотерапевтична и медицинска практика.“ Той бе насочен към съдии от всички инстанции и бе организиран съвместно с психолози с идеята да се подходи интердисциплинарно към проблема за юридическата промяна на пола. Събитието беше […]

Отваряне на цялата новина

Обучение по правана на човека в Нидерландия

Правителственият агент Райна Георгиева от дирекция „Процесуално представителство на България пред ЕСПЧ“ бе на специализация по правата на човека, организиран от Университета в Лайден, Нидерландия. Десетдневното лятно училище по SOGI (Сексуална ориентация и полова идентичност) се провежда всяка година в това престижно учебно заведение и събира практици в областта на човека от цял свят, някои […]

Отваряне на цялата новина

Правителствени агенти преминаха през обучения по права на човека

Правителствени агенти от дирекция „Процесуално представителство на България пред ЕСПЧ“ към Министерството на правосъдието преминаха през летни обучения по проект „Засилване на националния капацитет за ефективна изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021. В периода юни – юли 2023 г. се проведоха 4 обучения […]

Отваряне на цялата новина

Преподаватели от НБУ обсъдиха изработване на докторска програма „Права на човека“ с норвежки колеги

Експерти от Норвежки център по правата на човека представиха на преподаватели от Нов български университет (НБУ) специфики на норвежките докторските програми и демонстрираха модерната учебна среда на юридическия факултет на Университета в Осло. В учебното посещение в Норвегия, което се проведе на 14-ти и 15-ти юни 2023 г. в Осло, взеха участие шестима преподаватели от […]

Отваряне на цялата новина

Бюлетин с „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“ за периода октомври – декември 2022 г.

Бюлетин с „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“ за периода октомври – декември 2022 г. е публикуван на сайта на Министерство на правосъдието, в рубрика „Права на човека“ и в портала humanrights.bg. https://mjs.bg/home/index/e97dc9ba-cad8-4284-bb1f-18890669a450 В настоящия брой са включени всички 16 решения, постановени от Европейския съд по правата на човека за посочения период. Съдът е […]

Отваряне на цялата новина