Правителствени агенти преминаха през обучения по права на човека

Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на ЕСПЧ Новини

Правителствени агенти от дирекция „Процесуално представителство на България пред ЕСПЧ“ към Министерството на правосъдието преминаха през летни обучения по проект „Засилване на националния капацитет за ефективна изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021.

В периода юни – юли 2023 г. се проведоха 4 обучения от Европейски университетски институт във Флоренция, Университет Утрехт в Нидерландия, Солунския университет „Аристотел“ и Институт за европейски изследвания към Свободния университет в Брюксел.

В програмата бяха включени интерактивни лекции и дискусии по темите:

  • правата на хората с увреждания и въпросите на равенството и дискриминацията;
  • пространството на ЕС в областта на наказателното правосъдие;
  • жени, пол и международно право в областта на правата на човека.