Националното бюро за правна помощ прави координационен механизъм с местните власти за бърза реакция при домашно насилие

Екипът за управление на програмния оператор (ПО) на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 бе домакин на работна среща с представители на Министерството на външните работи на Кралство Норвегия, Офиса на финансовия механизъм в Брюксел, Посолството на Кралство Норвегия в Букурещ, Националното координационно звено и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН). Пред гостите ръководителят […]

Отваряне на цялата новина

Одобрени са проектите по Малка грантова схема

След извършена оценка и подбор Програмният оператор на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 публикува списък на проектните предложения, одобрени за финансиране по Малка грантова схема. Със своя заповед № ЛС-04-226/23.05.2022 г., ръководителят на Програмния оператор одобри за финансиране следните проекти по Резултат 3 „Повишен капацитет на българските власти в областта на правосъдието за […]

Отваряне на цялата новина

Партньори от Норвегия направиха обиколка на терена за нов затвор в Самораново

Екипът за управление на програмния оператор (ПО) на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 бе домакин на работна среща с представители на Министерството на външните работи на Кралство Норвегия, Офиса на финансовия механизъм в Брюксел, Посолството на Кралство Норвегия в Букурещ, Националното координационно звено и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН). Пред гостите ръководителят […]

Отваряне на цялата новина

НИП провежда обучение за прилагането на координиран подход в защитата на децата от домашно насилие

44 съдии, прокурори и съдебни помощници от районно и окръжно ниво, полицейски служители и експерти от отделите за закрила на детето към Агенцията за социално подпомагане се включиха в електронното дистанционно обучение на тема „Защита правата на децата – свидетели и жертви на домашно насилие” (10.05-20.06.2022 г.), организирано от Националния институт на правосъдието по проект […]

Отваряне на цялата новина

НИП провежда електронен обучителен модул на програма HELP за насилието срещу жени и домашното насилие

51 съдии, прокурори, съдебни служители, адвокати, експерти от МП и МВР взеха участие в откриващата среща към електронното дистанционно обучение на тема „Насилието срещу жени и домашното насилие”, организирано от Националния институт на правосъдието по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие”, финансиран по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. […]

Отваряне на цялата новина

ГДИН сключи договор за внедряване на цялостна платформа за електронно обучение на пробационни служители

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ сключи договор за  доставка, инсталиране, тестване и внедряване на цялостна платформа за електронно обучение, включваща хардуер и софтуер, поддържащо обучение за инсталиране и диагностика, консумативи, гаранционна поддръжка и обучение на персонала на дирекцията. Обществената поръчка е по ПДП 3 „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“ по Програма […]

Отваряне на цялата новина

Министерството на правосъдието и Нов български университет организират конференция на тема обучение по права на човека

Министерството на правосъдието и Нов български университет организират конференция на тема „Обучение по права на човека: между теорията и практиката“. Тя ще се проведе на 28-ми и 29-ти април 2022 г., от 9:00 часа, в Аулата на Нов български университет, ул. „Монтевидео“ № 21, гр. София. В рамките на форума ще бъде представен анализ на съществуващите учебни […]

Отваряне на цялата новина

Съдия Грозев от ЕСПЧ ще дискутира с магистрати практиката на Европейския съд по правата на човека по гражданскоправни въпроси

На 08 април 2022 г. (петък) от 10.00 ч. до 13.00 ч. Националният институт на правосъдието организира дискусия с участието на съдия Йонко Грозев от Европейския съд по правата на човека на тема „Актуални тенденции в практиката на Европейския съд по правата на човека по гражданскоправни въпроси“. Съдия Грозев ще направи преглед на прилагането на гражданскоправните аспекти на […]

Отваряне на цялата новина

НИП организира хибридно обучение „Защита правото на собственост по чл. 1 от Протокол №1 към ЕКПЧ

Националният институт на правосъдието организира хибридно обучение на тема „Защита правото на собственост по чл. 1 от Протокол №1, ЕКПЧ“, което ще се проведе в периода 11 – 20 април 2022 г. Обучението е предназначено за съдии от районните и въззивните съдилища, съдебни помощници, адвокати и други представители на професионалната общност. Форматът на обучението предвижда самостоятелна работа […]

Отваряне на цялата новина

Представители на Министерството на правосъдието и на ГДИН обсъдиха строителството на нов затвор с местни жители в с. Самораново

Заместник-министърът на правосъдието Емил Дечев, главният секретар на министерството Десислава Гайдарова, която е и ръководител на Програмния оператор на Програма „Правосъдие“ на НФМ 2014-2021, главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гл. комисар Ивайло Йорданов и други експерти от двете институции се срещнаха с местната общественост на с. Самораново към Община Дупница. Именно в […]

Отваряне на цялата новина