Алтернативите на лишаването от свобода – във фокуса на посещение във Великобритания

Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода Новини

Представители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН), Министерството на правосъдието и пробационни служби посетиха Манчестър и се запознаха със структурата, стратегическите планове за развитие и функционирането на пробационната служба във Великобритания.

Учебното посещение е в изпълнение на дейност 3.5 „Провеждане на учебно посещение на държава членка на Съвета на Европа с цел изследване на добри практики при прилагането на алтернативи на лишаването от свобода“ – проект „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“ (ПДП3), Програма „Правосъдие“, Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ на Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021.

Домакин на посещението, което се проведе в периода 28 ноември – 01 декември 2023 г., беше Пробационната служба в гр. Манчестър, която е от водещите структури на Службата на затворите и пробацията на негово величество.

Основни лектори бяха ръководители на направления и практици от самото ведомство, като сред темите, засегнати по време на визитата бяха:

  • алтернативите на лишаването от свобода;
  • обучението на пробационни служители;
  • националните и професионални стандарти;
  • етичния кодекс;
  • корекционни програми, изпълнявани от пробационната служба;
  • процедурата и инструментариумите за оценка на риска;
  • междуведомственото сътрудничество и работа на пробационните съвети.

В работните срещи, проведени в рамките на посещението, се присъединиха и служители от пробационна служба Агдер, Кралство Норвегия, която е партньор на българската пробационна служба по ПДП 3.