ГДИН обучи пробационни служители за прилагане на новоразработени програми и пилотирането им в рамките на проект по НФМ

30 пробационни служители от цялата страна и двама инспектори социална дейност и възпитателна работа от затвора в Сливен бяха обучени по втория модул на програмата „Овладяване на гнева при домашно насилие“, разработена по проект „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“. Предефинираният проект, с бенефициент Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН), се изпълнява […]

Отваряне на цялата новина

ГДИН сключи договор за внедряване на цялостна платформа за електронно обучение на пробационни служители

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ сключи договор за  доставка, инсталиране, тестване и внедряване на цялостна платформа за електронно обучение, включваща хардуер и софтуер, поддържащо обучение за инсталиране и диагностика, консумативи, гаранционна поддръжка и обучение на персонала на дирекцията. Обществената поръчка е по ПДП 3 „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“ по Програма […]

Отваряне на цялата новина

Обучение по прилагането на Професионални стандарти за пробационни служители

ГДИН проведе обучение по прилагането на Професионални стандарти за пробационни служители, разработени по проект „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“ по Програма „Правосъдие“, Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ на Норвежки Финансов Механизъм 2014 – 2021 20 служители от пробационни служби в страната се обучаваха по прилагането на Професионални стандарти […]

Отваряне на цялата новина