Междуведомствена работна група на учебно посещение в затвора Фроланд и Университета Агдер

Последно учебно посещение в Норвегия за тази година реализираха експерти, които работят по проект „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“ (ПДП3), Програма „Правосъдие“, Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ на Норвежки Финансов Механизъм 2014 – 2021. Членове на делегацията бяха участници в междуведомствената експертна група по проекта, сред които: представител […]

Отваряне на цялата новина

Алтернативите на лишаването от свобода – във фокуса на посещение във Великобритания

Представители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН), Министерството на правосъдието и пробационни служби посетиха Манчестър и се запознаха със структурата, стратегическите планове за развитие и функционирането на пробационната служба във Великобритания. Учебното посещение е в изпълнение на дейност 3.5 „Провеждане на учебно посещение на държава членка на Съвета на Европа с цел изследване на […]

Отваряне на цялата новина

Над 200 пробационни служители са готови за работа с новия инструментариум за оценка на риска

224 пробационни служители са обучени за работа с новия инструментариум за оценка на риска за правонарушители. В Трявна /в периода 13-17 ноември 2023г. / и в Стара Загора /от 20 до 24 ноември т.г./ ГДИН реализира поддейност 2.5 „Обучение на пробационни служители за работа с новия инструментариум за оценка на риска за правонарушители“ по проект […]

Отваряне на цялата новина

Започна обучението на пробационни служители за работа с новия инструментариум за оценка на риска за правонарушители

Започна обучението на пробационни служители за работа с новия инструментариум за оценка на риска за правонарушители. Първата сесия се проведе от 16 до 20 октомври т.г. и в нея се включиха 32 експерти. Обучението е в рамките на проект „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“ (ПДП 3), поддейност 2.5, на Програма „Правосъдие“, […]

Отваряне на цялата новина

Междуинституционалното сътрудничество и работата на пробационните съвети във фокуса на семинар

20 ръководители на пробационни служби, председатели на пробационни съвети и международни експерти участваха в семинар, организиран от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) в рамките на проект „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“ (ПДП 3) по Програма „Правосъдие“, Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ на Норвежки Финансов Механизъм 2014 – […]

Отваряне на цялата новина

Обучения по програма „Мотиватор“ за пробационни служители и психолози

16 пробационни инспектори и психолози от пробационните служби към Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) взеха участие в двуседмично обучение по програма „Мотиватор“, разработена от Норвежката корекционна служба. Събитието се реализира в София, в периода 25 септември – 6 октомври 2023 г. То е в рамките на поддейност „2.8 Обучение на пробационни служители за прилагане […]

Отваряне на цялата новина

Всички ръководители на пробационни служби са преминали през обучение за повишаване на професионалната квалификация

Още 15 ръководители на пробационни служби участваха в обучение, организирано по предварително дефиниран проект „Засилване прилагането на алтернативните мерки на наказанието лишаване от свобода“ (ПДП 3) по Програма „Правосъдие“, Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ на Норвежки Финансов Механизъм 2014 – 2021. Мероприятието е в изпълнението на поддейност 1.5 „Провеждане на обучение за […]

Отваряне на цялата новина

Зам.-министър Павлова обсъди възможности за партньорство с Главното управление на Шведската затворна и пробационна служба

Заместник-министърът на правосъдието Мария Павлова бе начело на делегация от ръководители и експерти от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН), която обсъди в Стокхолм възможности за бъдещо сътрудничество между корекционните системи на България и Швеция. Визитата в Шведската столица е в рамките на проект „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“, финансиран от […]

Отваряне на цялата новина

Учебно посещение в Кралство Норвегия на ръководители и практици от системата на ГДИН

Ръководители и практици в системата на ГДИН се завърнаха от учебно посещение в гр. Кристиансанд, Кралство Норвегия, където се запознаха с цялостния корекционен процес. Визитата е в изпълнение на поддейност 1.6 „Учебно посещение на 10 служители от ГДИН и пробационните служби в Норвежката корекционна служба с цел запознаване с практиките и стандартите за обучение и […]

Отваряне на цялата новина

Представиха на хърватски експерти работата с осъдени лица и взаимодействието между затворите и пробационните служители

Колеги от Хърватия посетиха Пловдив и Пазарджик, където се запознаха на място с работата с осъдени лица и взаимодействието между затворите и пробационните служби. Посещението е в изпълнение на поддейност 4.1 „Преглед на Европейските практики при междуинституционалното управление на правонарушителите и ролята на Пробационните съвети“ по ПДП 3 „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването […]

Отваряне на цялата новина