Зам.-министър Павлова обсъди възможности за партньорство с Главното управление на Шведската затворна и пробационна служба

Заместник-министърът на правосъдието Мария Павлова бе начело на делегация от ръководители и експерти от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН), която обсъди в Стокхолм възможности за бъдещо сътрудничество между корекционните системи на България и Швеция. Визитата в Шведската столица е в рамките на проект „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“, финансиран от […]

Отваряне на цялата новина

Учебно посещение в Кралство Норвегия на ръководители и практици от системата на ГДИН

Ръководители и практици в системата на ГДИН се завърнаха от учебно посещение в гр. Кристиансанд, Кралство Норвегия, където се запознаха с цялостния корекционен процес. Визитата е в изпълнение на поддейност 1.6 „Учебно посещение на 10 служители от ГДИН и пробационните служби в Норвежката корекционна служба с цел запознаване с практиките и стандартите за обучение и […]

Отваряне на цялата новина

Представиха на хърватски експерти работата с осъдени лица и взаимодействието между затворите и пробационните служители

Колеги от Хърватия посетиха Пловдив и Пазарджик, където се запознаха на място с работата с осъдени лица и взаимодействието между затворите и пробационните служби. Посещението е в изпълнение на поддейност 4.1 „Преглед на Европейските практики при междуинституционалното управление на правонарушителите и ролята на Пробационните съвети“ по ПДП 3 „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването […]

Отваряне на цялата новина

ГДИН запозна експерти от Кралство Норвегия с практиките за обучение и развитие на пробационни служители у нас

В периода от 13.03.2023 г. до 17.03.2023 г. в  Пловдив и Пазарджик беше реализирана поддейност 1.7 „Учебно посещение на експерти от Норвегия в България с цел запознаване с практиките за обучение и развитие на пробационни служители“ по ПДП 3 „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“. Изпълнението на наказанието „пробация“, възможността за повишаване […]

Отваряне на цялата новина

ГДИН обучи пробационни служители за прилагане на новоразработени програми и пилотирането им в рамките на проект по НФМ

30 пробационни служители от цялата страна и двама инспектори социална дейност и възпитателна работа от затвора в Сливен бяха обучени по втория модул на програмата „Овладяване на гнева при домашно насилие“, разработена по проект „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“. Предефинираният проект, с бенефициент Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН), се изпълнява […]

Отваряне на цялата новина

ГДИН сключи договор за внедряване на цялостна платформа за електронно обучение на пробационни служители

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ сключи договор за  доставка, инсталиране, тестване и внедряване на цялостна платформа за електронно обучение, включваща хардуер и софтуер, поддържащо обучение за инсталиране и диагностика, консумативи, гаранционна поддръжка и обучение на персонала на дирекцията. Обществената поръчка е по ПДП 3 „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“ по Програма […]

Отваряне на цялата новина

Обучение по прилагането на Професионални стандарти за пробационни служители

ГДИН проведе обучение по прилагането на Професионални стандарти за пробационни служители, разработени по проект „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“ по Програма „Правосъдие“, Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ на Норвежки Финансов Механизъм 2014 – 2021 20 служители от пробационни служби в страната се обучаваха по прилагането на Професионални стандарти […]

Отваряне на цялата новина