Контакти свързани с проект „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“

Ръководител:
Юлиян Шемширов
[email protected]

Координатор на проекта:
Ангел Топкаров
[email protected]