Всички ръководители на пробационни служби са преминали през обучение за повишаване на професионалната квалификация

Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода Новини

Още 15 ръководители на пробационни служби участваха в обучение, организирано по предварително дефиниран проект „Засилване прилагането на алтернативните мерки на наказанието лишаване от свобода“ (ПДП 3) по Програма „Правосъдие“, Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ на Норвежки Финансов Механизъм 2014 – 2021.

Мероприятието е в изпълнението на поддейност 1.5 „Провеждане на обучение за повишаване на професионалните компетентности на ръководителите на пробационните служби по отношението на лидерството, формирането на екип и супервизия“ на ПДП 3.

То се проведе в периода 17- 21 септември т.г., като водещи на обучението бяха Гейр Йенсън – ръководител на Пробационната служба Агдер и Вили Гилл – пробационен експерт от Норвежката пробационна служба

Обучението беше съобразено както с индивидуалните особености на конкретните ръководители на пробационни служби, така и с основните приоритети на ГДИН, сред които:

– придобиване на комуникационни и презентативни умения;

– формиране на умения за сътрудничество и водене на междуинституционален диалог;

– решаване на конфликти и изграждане на поведение сред служителите за недопускане на конфликтни ситуации при работа с осъдени лица;

– мотивиране на персонала и приемане на приоритетите на организацията

– формиране на умения за работа с екип.

По този начин ръководителите на пробационните служби придобиха т. нар. меки умения, обучени са всички ръководители на пробационни служби.