Зам.-министър Дечев запозна новия съветник на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм с напредъка по Програма „Правосъдие“

Новини Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода

Заместник-министърът на правосъдието Емил Дечев проведе работна среща с новия съветник за Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм в посолството на Кралство Норвегия в Букурещ Керстин Агнета Валберг, която встъпи в тази длъжност през август т.г.

Зам.-министър Дечев, който е и ръководител на Програмна област 19 „Корекционни услуги и задържане преди съдебния процес“ на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 (НФМ), запозна съветника с напредъка в изпълнението на Програмата.

Основни акценти бяха строителните дейности на новия затворнически комплекс в село Самораново, изпълняваните проекти в областта на домашното насилие и насилието, основано на пол, както и проектите в областта на съдебната система и осигуряването на нейното по-добро функциониране във връзка с назначаването, подбора и кариерното развитие на магистратите.

Керстин Валберг заяви, че Норвежкото посолство има намерение да организира две комуникационни събития – в Букурещ и в София, в края на месец ноември 2023 г., като целта е да бъде представен Норвежкия финансов механизъм и постигнатите резултати в този програмен период.

Беше обсъден и новият програмен период на механизма и евентуалните мерки за действие в областта на върховенството на закона и пенитенциарната система.

След срещата, която се проведе в Министерството на правосъдието, г-жа Валберг посети строителната площадка в село Самораново, където се изгражда изцяло нов пенитенциарен комплекс. Той включва пилотен затвор за 400 лишени от свобода, учебен център за служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, социален център, училище, работилници, преходно отделение, административна сграда и др. Това е най-мащабният проект на Програма „Правосъдие“, финансиран от НФМ.