Контакти свързани с проект „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“

Ръководител:
Ивайло Йорданов
[email protected]

Координатор индикатори и изпълнение:
Надя Радковска
[email protected]

Координатор програми:
Ирена Петкова
[email protected]