Над 200 пробационни служители са готови за работа с новия инструментариум за оценка на риска

Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода Новини

224 пробационни служители са обучени за работа с новия инструментариум за оценка на риска за правонарушители.

В Трявна /в периода 13-17 ноември 2023г. / и в Стара Загора /от 20 до 24 ноември т.г./ ГДИН реализира поддейност 2.5 „Обучение на пробационни служители за работа с новия инструментариум за оценка на риска за правонарушители“ по проект „Засилване прилагането на алтернативните мерки на наказанието лишаване от свобода“ (ПДП 3) по Програма „Правосъдие“, Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ на Норвежки Финансов Механизъм 2014 – 2021.

Служителите от пробационните служби бяха обучени за работа с актуализирания инструмент за оценка на риска и разработената софтуерна платформа за правонарушители, осъдени на пробация.

Водещи на обучението бяха представители на фирмата изпълнител „Прометрикс“ ООД – д-р Николай Николов и Татяна Бриклер.

Следваща стъпка е практическото прилагане на актуализирания инструмент и на разработената софтуерна платформа.