Започна обучението на пробационни служители за работа с новия инструментариум за оценка на риска за правонарушители

Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода Новини

Започна обучението на пробационни служители за работа с новия инструментариум за оценка на риска за правонарушители. Първата сесия се проведе от 16 до 20 октомври т.г. и в нея се включиха 32 експерти.
Обучението е в рамките на проект „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“ (ПДП 3), поддейност 2.5, на Програма „Правосъдие“, Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ на Норвежкия Финансов Механизъм 2014 – 2021.
Първите обучаеми бяха запознати с основните криминологични и психологични теории за оценка на рисковете, криминогенните потребности, различните програми и интервенции за корекционна работа с правонарушители, актуализирания инструмент за оценка на риска и разработената софтуерна платформа за неговото прилагане.
Водещи на обучението бяха изследователи и преподаватели, както и представители на фирмата-изпълнител на дейността по проекта – „Прометрикс“ ООД, в лицето на – д-р Николай Николов и Татяна Бриклер.
В обучението бяха привлечени като лектори и международни експерти от Кралство Норвегия, Обединеното кралство и Република Хърватия.
Представителите на норвежките партньори по проекта от Пробационна служба Агдер Туве Льовик Йохансен и Шешти Симондсен изнесоха презентация на тема „Изпълнение на присъди в общността и използването на различни инструменти за оценка както и техники за интервю, прилагани в работата с осъдени на пробация в Норвегия“.
Ръководителят на отдела за оценка и управление на политиката за сексуални престъпления от Службата на затворите и пробацията във Великобритания Хелън Уолтън представи развитието и надграждането на оценката на правонарушителите OASys, използвана в пробационните служби и у нас.
Представена беше и хърватската система за оценка на правонарушителите от ръководители на Пробационни служби в Хърватия Весна Желич Ференчич и Матея Сршен.
До края на месец ноември т.г. всички 250 пробационни служители от страната трябва да бъдат обучени по тази дейност от проекта.