Институции в Лом в партньорство за подпомагане на Центъра за консултиране на деца

Новини

Институциите в гр. Лом в партньорство за подпомагане на дейността на Центъра за консултиране и правна помощ за деца.

По инициатива на експертите от проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 в града се проведе работна с представители на различни институции, имащи отношение по темата в града.

Екипът на Центъра се състои от 3-ма души – координатор на услугата, юрист, осигуряваща правно представителство на услугата, и психолог. В него се предоставят услуги като координиране на работа по случай на деца в контакт или конфликт със закона, деца с рисково поведение, жертви или свидетели на престъпления, участници в правни и административни процедури, информиране и консултиране на деца и семейства – правно, психологическо, социално, здравно и образователно, таргетирана превенция на деца в риск и др.

Екипът на  проекта представи основните цели, задачи и дейности, както и резултатите от проучването и анализа на потенциала на региона за пилотиране на услугата.

Проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“, се реализира в три региона – Пазарджик, Пловдив и Лом. Партньори в изпълнението му са Фондация „Рома-Лом“, Фондация за регионално развитие „Рома“- Пловдив и Save a child – Норвегия.