Документи

ДокументФайл
Ръководство за комуникация и дизайн Финансови механизми на ЕИП и Норвегия 2014-2021г.Свалете файла
Анекс 3
Изисквания за информация и комуникация Европейско икономическо пространство и Норвежки грантове за 2014-2021 г.
Свалете файла
Регламент относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021Свалете файла
Споразумение за изпълнение на програма „Правосъдие“Свалете файла
Системи за управление и контрол на изпълнението на програма „Правосъдие“ Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021Свалете файла