Процедури по ПМС № 118 от 20.05.2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“, Малка грантова схема на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021

23.02.2023
Сдружение „Съюз за България“ обявява процедура за избор на изпълнител на услуга

27.02.2023
Сдружение „Евроклуб Жена“ обявява процедура за избор на изпълнител на услуга

02.03.2023
Сдружение „Евроклуб Жена“ обявява процедура за избор на изпълнител на услуга