Ямболска търговско-промишлена палата (партньор на Евроклуб Жена) открива процедура с публична обява за определяне на изпълнител на услуга

Ямболска търговско-промишлена палата (партньор на Евроклуб Жена) обявява процедура за определяне на изпълнител на услуга с предмет: „Осигуряване на логистика за провеждане на срещи на работното място по проекта“ по проект № BGJUSTICE-4.002-0009, „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“ , финансиран по Малка грантова схема по Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

Изборът на изпълнител е на основание чл. 7, т. 1 от ПМС № 118/2014 за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“.

Срокът за кандидатстване е до 17:30 часа на 25/01/2024 г.

РешениеДата на качване: 09.01.2024
Публична обяваДата на качване: 09.01.2024
Изисквания към офертитеДата на качване: 09.01.2024
Техническо заданиеДата на качване: 09.01.2024
Проект на договорДата на качване: 09.01.2024
Административни сведенияДата на качване: 09.01.2024
ОфертаДата на качване: 09.01.2024
Декларация подизпълнителДата на качване: 09.01.2024
Декларация чл.22 ал.2Дата на качване: 09.01.2024
Декларация списък сходни договориДата на качване: 09.01.2024
Декларация списък експертиДата на качване: 09.01.2024
Декларация клаузи договорДата на качване: 09.01.2024
Декларация съгласие експертДата на качване: 09.01.2024
Автобиография български езикДата на качване: 09.01.2024
Декларация лични данниДата на качване: 09.01.2024