Новини

Хартиената версия на инструмента на риска на лишените от свобода ще има дигитална версия

Работни срещи във връзка с изпълнението на дейност „Разработване на инструмент за оценка на риска на лишените от свобода и неговата дигитална версия“ по проект „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“ по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, се проведоха […]

Отваряне на цялата новина

Изграждането на новия затвор и новия арест в Самораново напредва, дейностите са по два предефинирани проекта на ГДИН

Заместник-министърът на правосъдието Мария Павлова, която е и ръководител на Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ на Програма „Правосъдие“ на НФМ 2014 – 2021, провери днес напредъка по изграждането на новия арест в Самораново. Обектът е част от ПДП 1 „Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите“. Строително-монтажните дейности […]

Отваряне на цялата новина

Програмата за обучение на ръководния персонал на ГДИН и затворите е одобрена от норвежките партньори

Затворът в Белене бе домакин на работна среща на експерти от Норвегия и България. В периода 26-28 април 2023 г. експертната група по Дейност 2.6 „Разработване на програма за обучение на ръководен персонал на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и затворите“ по проект „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен […]

Отваряне на цялата новина

Зам.-министър Павлова обсъди възможности за партньорство с Главното управление на Шведската затворна и пробационна служба

Заместник-министърът на правосъдието Мария Павлова бе начело на делегация от ръководители и експерти от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН), която обсъди в Стокхолм възможности за бъдещо сътрудничество между корекционните системи на България и Швеция. Визитата в Шведската столица е в рамките на проект „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“, финансиран от […]

Отваряне на цялата новина

Публикувани са два анализа за повишаване на професионализма в съдебната система

Висшият съдебен съвет изготви и публикува два стратегически документа във връзка подобряване на процедурите за назначаване, подбор и кариерно израстване на магистратите и за възможностите за възстановително правосъдие в България. На пресконференция по напредъка на проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“, финансира по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 бе отбелязано, че предстои […]

Отваряне на цялата новина

ВСС реализира стаж в Европейския съд по правата на човека за деветима магистрати

Шестима магистрати от страната са били на стаж или започват такъв в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), а други трима в Отдела за изпълнение на решения на ЕСПЧ към Съвета на Европа (СЕ) с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021. За това информира представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев […]

Отваряне на цялата новина

Публикуваха Наръчник и Анализ за превенция от домашно насилие

Сдружение Център Динамика публикува Аналитичния доклад относно добритепрактики и иновативни чуждестранни модели за превенция и защита от домашнонасилие, основано на пола https://domesticviolence-ruse.eu/…/Analitichen-doklad-poD1…и Наръчник за разпознаване и преодоляване на насилиетоhttps://domesticviolence-ruse.eu/…/Narychnik_za…  

Отваряне на цялата новина

Учебно посещение в Кралство Норвегия на ръководители и практици от системата на ГДИН

Ръководители и практици в системата на ГДИН се завърнаха от учебно посещение в гр. Кристиансанд, Кралство Норвегия, където се запознаха с цялостния корекционен процес. Визитата е в изпълнение на поддейност 1.6 „Учебно посещение на 10 служители от ГДИН и пробационните служби в Норвежката корекционна служба с цел запознаване с практиките и стандартите за обучение и […]

Отваряне на цялата новина

Как продължава да се ползва изградената по НФМ детска ясла в затвора – Сливен

Близо 10 години след реализирането на проект „Рехабилитация на медицински център и детска ясла в затвора в гр. Сливен” по предходния програмен период на Норвежки финансов механизъм, резултатите са устойчиви и продължават да се надграждат. Това установиха на място министърът на правосъдието и ръководител на Програма „Правосъдие“ Крум Зарков и ресорният-заместник министър Мария Павлова на […]

Отваряне на цялата новина

Експерти изготвиха рамката на Програма за обучение на ръководен персонал на ГДИН

Втора работна среща на експертната група по Дейност 2.6 „Разработване на програма за обучение на ръководен персонал на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и затворите по проект „Повишаване на капацитета на персонала в затворите, изграждане на пилотен затвор свързан с учебен център за подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“ Резултатът: изготвена рамка на Програмата […]

Отваряне на цялата новина