Обсъдиха ефективността на изпълнение в България на решения на ЕСПЧ

Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на ЕСПЧ Новини

Действията на българските власти да анализират ефективността на националния механизъм за изпълнение на окончателни решения на ЕСПЧ и да предложат мерки за неговото оптимизиране бяха обсъдени Отделът за изпълнение на решения на ЕСПЧ към Комитета на министрите на Съвета на Европа с правителствени агенти от Министерство на правосъдието.

Среща бе проведена Страсбург, като в българската делегация имаше и представители на МВР, Министерството на финансите, и независими анализатори.

Събитието се проведе в рамките на предефиниран проект № 5 „Засилване на националния капацитет за ефективна изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека“, финансиран по програмата „Правосъдие“ на НФМ 2014 – 2021.

Дискусиите бяха съсредоточени върху възможните подходи към една бъдещата формална национална рамка на изпълнението и проучване практиките на няколко други държави членки, сред които Хърватия, Чешката република, Гърция, Полша, Словения, които са въвели формализирани механизми за изпълнение на решенията.