Новини

Магистрати и полицейски служители преминаха обучение по проблемите на сексуалната експлоатация

Четвъртото електронно дистанционно обучение на Националния институт на правосъдието бе организирано по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г Едномесечният обучителен курс бе насочен към разпознаване, доказване, квалифициране и индивидуализация на отговорността при престъпни прояви на сексуална експлоатация и проблемите при интегриране на относимите международни и европейски […]

Отваряне на цялата новина

Над 200 пострадали от домашно насилие са получили правна помощ в областите Стара Загора, Велико Търново и Варна

Над 200 правни консултации на жени, пострадали от домашно насилие, са предоставили адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ в областите Стара Загора, Велико Търново и Варна през последните две години. В полза на някои от жертвите вече има издадени от съда ограничителни заповеди да не бъдат доближавани от насилника, други са настанени в […]

Отваряне на цялата новина

Два съдебни района пилотно да разширят прилагането на възстановително правосъдие за непълнолетните правонарушители

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) да определи два пилотни съдебни района, в които да се приложи цялостен интегриран подход за възстановително правосъдие по отношение на непълнолетните правонарушители, както и на условно осъдените за престъпления, които не представлява голяма обществена опасност. Това предвижда изготвен предварителен анализ по проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“, […]

Отваряне на цялата новина

Психо тест при назначаване на магистрати, предлага ВСС в анализ за по-добро функциониране на съдебната система

ВСС представи вариант на анализ за по-добро функциониране на съдебната система във връзка с назначаване, подбор и кариерно развитие на магистратите. Първоначален вариант на документа е изработен в изпълнение на проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021 г. Той съдържа предложения за повишаване на общественото доверие в органите […]

Отваряне на цялата новина

Служители на ГДИН се обучават за менторство на работното място

Втората част на обучението на обучители, което се осъществява в изпълнение на проектни дейности „Разработване и внедряване на програма за менторство (coaching) на работното място и обучение на ментори“ и „Създаване на дигитални учебни материали за персонала“ по проект „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на […]

Отваряне на цялата новина

Заместник-министър Павлова даде старт на изграждането на нов арест и модернизиране на затворническото общежитие в Самораново

Стартира изграждането на нов арест и модернизиране на затворническото общежитие в с. Самораново. „Това е поредната стъпка на Министерството на правосъдието за подобряване и обновяване на условията в местата за лишаване от свобода и привеждането им в съответствие с международните стандарти“, заяви заместник-министърът на правосъдието Мария Павлова. „Ключов партньор на министерството за постигането на тази […]

Отваряне на цялата новина

Министър Зарков в Петрич: Всяко усилие за подобряване на арести и затвори е грижа за сигурността на всички

„Подобряването на условията в арестите и затворите дава възможност да се работи с хора, престъпили закона така, че като излязат, да не го престъпват отново. Няма да се уморя да повтарям, че всеки вложен лев, всяко усилие, което се прави за арест, затвор или пробационна служба засяга най-вече хората, които са отвън. Те ще са […]

Отваряне на цялата новина

Челен опит: Как се предоставя правна помощ на уязвими групи, обсъждаха експерти в Осло

Адвокати и ромски медиатор, работещи по предоставяне на правна помощ на уязвими групи, се запознаха с работата на Службата за безплатна правна помощ в Осло и Норвежкото бюро за разследване полицейско насилие и корупция. Работното посещение се реализира по проект „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус […]

Отваряне на цялата новина

ВСС обяви подбор за стажант в Европейския съд по правата на човека

На 08 април 2022 г. (петък) от 10.00 ч. до 13.00 ч. Националният институт на правосъдието организира дискусия с участието на съдия Йонко Грозев от Европейския съд по правата на човека на тема „Актуални тенденции в практиката на Европейския съд по правата на човека по гражданскоправни въпроси“. Съдия Грозев ще направи преглед на прилагането на гражданскоправните аспекти на […]

Отваряне на цялата новина

3 фирми участват в процедурата обявена за изграждане на пилотен затвор в Самораново

3 фирми участват в процедурата обявена от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за изграждане на пилотен затвор свързан с център за обучение на персонала и изграждане на преходно отделение в с. Самораново. Срокът за изпълнение на Фаза 1 е не по-късно от крайната дата на допустимост на разходите по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, която към […]

Отваряне на цялата новина