СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ ЗА БЪЛГАРИЯ “ обявява процедура за избор на изпълнител на услуга

СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ ЗА БЪЛГАРИЯ“ обявява процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет: „Създаване на обучителни програми за обучение на подкрепящи специалисти по темите превенция и борба с домашното насилие и насилието по полов признак сред уязвимите групи – жени и деца, с акцент върху ромската общност (дейност 3)“ по проект № BGJUSTICE-4.002-0016 „Повишаване капацитета и осведомеността относно домашното насилие и насилието по полов признак в Южен централен район”, финансиран по Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Правосъдие”.

Срокът за кандидатстване е до 15/08/2023, Час: 16.00 ч.

Документи за кандидатстване може да намерите тук/в прикачените файлове:

РешениеДата на качване: 08.08.2023
Публична поканаДата на качване: 08.08.2023
Изисквания към офертитеДата на качване: 08.08.2023
Техническо заданиеДата на качване: 08.08.2023
Методика за оценкаДата на качване: 08.08.2023
Проект на договорДата на качване: 08.08.2023
Административни сведенияДата на качване: 08.08.2023
ОфертаДата на качване: 08.08.2023
Декларация подизпълнителДата на качване: 08.08.2023
Декларация чл.22 ал.2Дата на качване: 08.08.2023
Декларация списък експертиДата на качване: 08.08.2023
Декларация клаузи договорДата на качване: 08.08.2023
Декларация съгласие експертДата на качване: 08.08.2023
Автобиография български езикДата на качване: 08.08.2023
Декларация лични данниДата на качване: 08.08.2023
Изводи и препоръкиДата на качване: 08.08.2023
ДОБРИ ПРАКТИКИ В ЗАЩИТА НА ЖЕНИ И ДЕЦА, ПРЕЖИВЕЛИ ДОМАШНО НАСИЛИЕ И НАСИЛИЕ ПО ПОЛОВ ПРИЗНАК, С АКЦЕНТ ВЪРХУ РОМСКОТО ОБЩЕСТВОДата на качване: 08.08.2023
GOOD PRACTICES IN THE PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN WHO HAVE
EXPERIENCED DOMESTIC VIOLENCE AND GENDER-BASED VIOLENCE, WITH A
FOCUS ON THE ROMA SOCIETY
Дата на качване: 08.08.2023