СДРУЖЕНИЕ „КАМАРА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ обявява процедура за избор на изпълнител на услуга

Сдружение „Камара на следователите“ обявява процедура за избор на изпълнител на услуга „ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛОГИСТИКА ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СЪБИТИЯ ПО ПРОЕКТ „ИНФОРМИРАНЕ-РАЗСЛЕДВАНЕ-ЗАЩИТА: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ЖЕНИ (ПРОТЕКТ)“, ФИНАСИРАН ПО МАЛКА ГРАНТОВА СХЕМА НА ПРОГРАМА „ПРАВОСЪДИЕ“ НА НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021“

Изборът на изпълнител е на основание чл. 7, т. 1 от ПМС № 118/2014 за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“.

Срокът за кандидатстване е до 17:00 часа на 28/08/2023 г.

Документи за кандидатстване може да намерите тук/в прикачените файлове:

Публична обяваДата на качване: 15.08.2023
Изисквания към офертитеДата на качване: 15.08.2023
Техническа спецификацияДата на качване: 15.08.2023
Проект на договорДата на качване: 15.08.2023
Административни сведенияДата на качване: 15.08.2023
Техническо предложениеДата на качване: 15.08.2023
Ценово предложениеДата на качване: 15.08.2023
Декларация подизпълнителДата на качване: 15.08.2023
Декларация чл.22 ал.2Дата на качване: 15.08.2023
Декларация списък сходни договориДата на качване: 15.08.2023
Декларация списък експертиДата на качване: 15.08.2023
Декларация клаузи договорДата на качване: 15.08.2023
Декларация съгласие експертДата на качване: 15.08.2023
Автобиография български езикДата на качване: 15.08.2023
Декларация лични данниДата на качване: 15.08.2023