Фондация „Развитие на Северозападна България“(партньор на Асоциация на прокурорите в България по проекта)обявява процедура за избор на изпълнител на услуга

Фондация „Развитие на Северозападна България“ (партньор на Асоциация на прокурорите в България по проекта) обявява процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет: „Подготовка за въвеждане на специализирана услуга за деца „Детска пътека“ и изграждане на екосистема за новата услуга на национално и областно ниво със специален фокус върху деца от ромската общност и разработване при изпълнение на проект „Детска пътека (подготовка и въвеждане на детска услуга „детска пътека“ при случаи на деца – свидетели или в риск от насилие)“ по програма „Правосъдие“, финансирана по Малка грантова схема O3 на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021“

Изборът на изпълнител е на основание чл. 7, т. 1 от ПМС № 118/2014 за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“.

Срокът за кандидатстване е до 30.06.2023 г., Час: 17.00 ч.

Документи за кандидатстване може да намерите тук/в прикачените файлове:

Публична обяваДата на качване: 23.06.2023
Изисквания към офертитеДата на качване: 23.06.2023
Административни сведенияДата на качване: 23.06.2023
Техническа спецификцияДата на качване: 23.06.2023
Методика за оценкаДата на качване: 23.06.2023
Проект на договораДата на качване: 23.06.2023
Образец офертаДата на качване: 23.06.2023
Декларация чл.22 ал.2Дата на качване: 23.06.2023
Декларация ЕИКДата на качване: 23.06.2023
Декларация за ползване-неизползване на подизпълнителиДата на качване: 23.06.2023
Декларация подизпълнителДата на качване: 23.06.2023
Списък сходни услугиДата на качване: 23.06.2023
Декларация списък експертиДата на качване: 23.06.2023
Декларация съгласие експертДата на качване: 23.06.2023
Декларация лични данниДата на качване: 23.06.2023