Ямболска търговско-промишлена палата ( партньор на Сдружение „Евроклуб Жена“) обявява процедура за избор на изпълнител на услуга

Ямболска търговско-промишлена палата ( партньор на Сдружение „Евроклуб Жена“) обявява процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет: „Подготовка на съдържание, дизайн, предпечатно оформление и отпечатване на издание „ Жените-сигурни на работното място“ по проект № BGJUSTICE-4.002-0009, „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“ , финансира по Малка грантова схема по Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021“

Изборът на изпълнител е на основание чл. 7, т. 1 от ПМС № 118/2014 за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“.

Срокът за кандидатстване е до 17:30 часа на 03.07.2023 г.

Документи за кандидатстване може да намерите тук/в прикачените файлове:

Публична обяваДата на качване: 23.06.2023
Изисквания към офертитеДата на качване: 23.06.2023
Техническо заданиеДата на качване: 23.06.2023
Проект на договорДата на качване: 23.06.2023
Административни сведенияДата на качване: 23.06.2023
ОфертаДата на качване: 23.06.2023
Декларация подизпълнителДата на качване: 23.06.2023
Декларация чл.22 ал.2Дата на качване: 23.06.2023
Декларация списък сходни договориДата на качване: 23.06.2023
Декларация списък експертиДата на качване: 23.06.2023
Декларация клаузи договорДата на качване: 23.06.2023
Декларация съгласие експертДата на качване: 23.06.2023
Автобиография български езикДата на качване: 23.06.2023
Декларация лични данниДата на качване: 23.06.2023