Сдружение „Камара на следователите в България“ обявява процедура за избор на изпълнител на услуга

Сдружение „Камара на следователите в България“ обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛОГИСТИКА ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СЪБИТИЯ ПО ПРОЕКТ „ИНФОРМИРАНЕ-РАЗСЛЕДВАНЕ-ЗАЩИТА: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ЖЕНИ (ПРОТЕКТ)“, ФИНАСИРАН ПО МАЛКА ГРАНТОВА СХЕМА НА ПРОГРАМА „ПРАВОСЪДИЕ“ НА НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021“.

Изборът на изпълнител е на основание чл. 7, т. 1 от ПМС № 118/2014 за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“.

Срокът за кандидатстване е до 29/05/2023 г., 17:00 ч.

Документи за кандидатстване може да намерите тук/в прикачените файлове:

Публична обяваДата на качване: 19.05.2023
Изисквания към офертитеДата на качване: 19.05.2023
Техническа спецификацияДата на качване: 19.05.2023
Проект на договорДата на качване: 19.05.2023
Административни сведенияДата на качване: 19.05.2023
Образец на офертаДата на качване: 19.05.2023
Техническо предложениеДата на качване: 19.05.2023
Ценово предложениеДата на качване: 19.05.2023
Декларация подизпълнителДата на качване: 19.05.2023
Декларация чл.22 ал.2Дата на качване: 19.05.2023
Декларация списък сходни договориДата на качване: 19.05.2023
Декларация клаузи договорДата на качване: 19.05.2023
Декларация съгласие експертДата на качване: 19.05.2023
Автобиография български езикДата на качване: 19.05.2023
Декларация лични данниДата на качване: 19.05.2023