Сдружение „Съюз за България“ обявява процедура за избор на изпълнител на услуга

Сдружение „Съюз за България“ обявява процедура за избор на изпълнител на услуга „Проучване и анализ на нуждите на уязвимите групи – жени и деца, преживели домашно насилие и насилие по полов признак, с акцент върху ромската общност и проучване на подготовката и капацитета на подкрепящите специалисти от уязвимите общини от ЮЦР (дейност 1)“ по проект „Повишаване капацитета и осведомеността относно домашното насилие и насилието по полов признак в Южен централен район”, финансиран по Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Правосъдие”

Изборът на изпълнител е на основание чл. 7, т. 2 от ПМС № 118/2014 за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“.

Срокът за кандидатстване е до 16:00 часа на 02.03.2023 г.

Документи за кандидатстване може да намерите тук/в прикачените файлове:

Публична обяваДата на качване: 23.02.2023
Изисквания към офертитеДата на качване: 23.02.2023
Техническо заданиеДата на качване: 23.02.2023
Методика за оценкаДата на качване: 23.02.2023
Проект на договорДата на качване: 23.02.2023
Административни сведенияДата на качване: 23.02.2023
ОфертаДата на качване: 23.02.2023
Декларация подизпълнителДата на качване: 23.02.2023
Декларация чл.22 ал.2Дата на качване: 23.02.2023
Декларация списък сходни договориДата на качване: 23.02.2023
Декларация списък експертиДата на качване: 23.02.2023
Декларация клаузи договорДата на качване: 23.02.2023
Декларация съгласие експертДата на качване: 23.02.2023
Автобиография български езикДата на качване: 23.02.2023
Декларация лични данниДата на качване: 23.02.2023
РешениеДата на качване: 23.02.2023