Камара на следователите в България обявява процедура за избор на изпълнител на услуга

Камара на следователите в Българияобявява процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛОГИСТИКА ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СЪБИТИЯ ПО ПРОЕКТ: „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ЖЕНИ“, ФИНАСИРАН ПО МАЛКА ГРАНТОВА СХЕМА НА ПРОГРАМА „ПРАВОСЪДИЕ“ НА НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021“

Изборът на изпълнител е на основание чл. 7, т. 1 от ПМС № 118/2014 за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“.

Срокът за кандидатстване е до 10/07/2023 г., Час: 17.00 ч.

Документи за кандидатстване може да намерите тук/в прикачените файлове:

Публична обяваДата на качване: 26.06.2023
Изисквания към офертитеДата на качване: 26.06.2023
Техническа спецификацияДата на качване: 26.06.2023
Проект на договорДата на качване: 26.06.2023
Административни сведенияДата на качване: 26.06.2023
Образец на офертаДата на качване: 26.06.2023
Техническо предложениеДата на качване: 26.06.2023
Ценово предложениеДата на качване: 26.06.2023
Декларация подизпълнителДата на качване: 26.06.2023
Декларация чл.22 ал.2Дата на качване: 26.06.2023
Декларация списък сходни договориДата на качване: 26.06.2023
Декларация клаузи договорДата на качване: 26.06.2023
Декларация съгласие експертДата на качване: 26.06.2023
Декларация списък експертиДата на качване: 26.06.2023
Автобиография български езикДата на качване: 26.06.2023
Декларация лични данниДата на качване: 26.06.2023