СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ обявява процедура за избор на изпълнител на услуга

СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ“обявява процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет: „Осигуряване на дейности по подкрепа и супервизия при изпълнение на проект „Детска пътека (подготовка и въвеждане на детска услуга „детска пътека“ при случаи на деца – свидетели или в риск от насилие)“ по програма „Правосъдие“, финансирана по Малка грантова схема O3 на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021″.

Изборът на изпълнител е на основание чл. 7, т. 1 от ПМС № 118/2014 за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“.

Срокът за кандидатстване е до 13/07/2023 г., Час: 17.00 ч.

Документи за кандидатстване може да намерите тук/в прикачените файлове:

Публична обяваДата на качване: 06.07.2023
Изисквания към офертитеДата на качване: 06.07.2023
Техническа спецификацияДата на качване: 06.07.2023
Проект на договорДата на качване: 06.07.2023
Административни сведенияДата на качване: 06.07.2023
ОфертаДата на качване: 06.07.2023
Декларация чл.22 ал.2Дата на качване: 06.07.2023
Декларация ЕИКДата на качване: 06.07.2023
Декларация за ползване-неизползване на подизпълнителиДата на качване: 06.07.2023
Декларация подизпълнителДата на качване: 06.07.2023
Списък сходни услугиДата на качване: 06.07.2023
Декларация съгласие експертДата на качване: 06.07.2023
Декларация списък експертиДата на качване: 06.07.2023
Декларация лични данниДата на качване: 06.07.2023