Обучение на обучители по прилагане на инструмента за оценка на риска BRiNSAT

Новини Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода

В периода 16 – 20 октомври 2023 г. се проведе обучение на обучители за прилагане на новия „Български инструмент за оценка на риска, нуждите и силните страни на лишените от свобода“ – BRiNSAT. Инструментът и методическото указание за работа с BRiNSAT се разработи в рамките на проект „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“ по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

Инструментът BRiNSAT и методическото указание за прилагането му са резултат от съвместната работа на български експерти – служители в местата за лишаване от свобода и проф. Йоан Дурнеску – професор в университета в Букурещ и международен експерт на Норвежката корекционна служба.

Общо 40 служители на затворите в България – социални работници и началници на сектори „Социална дейности и възпитателна работа“ бяха обучени от проф. Дурнеску да прилагат инструмента за оценка на риска, нуждите и силните страни на лишените от свобода BRiNSAT. Обучените служители, на принципа на каскадните обучения, следва да обучат общо 120 служители на затворите да работят с инструмента BRiNSAT.

По време на обучението бяха представени и съвременните тенденции и основните теории при разработване на инструменти за оценка на риска на правонарушители. Представител на норвежката корекционна служба – г-н Вили Гийл представи на участниците актуалния инструмент за оценка на риска, прилаган в норвежките затвори – BRIK, както и норвежкия опит „От OASyS до BRIK”.

Инструментът BRiNSAT принадлежи към категорията инструменти за структурирана професионална преценка, по своята същност представлява актуализиран вариант на прилагания в момента инструмент и се основава и на опита на практиците със системата за оценка на риска на лишени от свобода OASyS. В рамките на проекта предстои разработване и на дигитална версия на инструмента BRiNSAT.