Информационен ден по проект „Специализирани услуги за деца в конфликт или контакт със закона“

Новини

На 31 октомври (вторник), от 14.00 часа, в Пресклуба на БТА, Пазарджик ще се проведе Информационен ден по проект „Специализирани услуги за деца в конфликт или контакт със закона“, финансиран от Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. Партньори в изпълнението му са Фонд за превенция на престъпността ИГА, Фондация „Рома-Лом“, Фондация за регионално развитие „Рома“, Пловдив и Save a child – Норвегия.

Проектът има за цел да въведе и развие ефективен интегриран подход, насочен към подобряване на статута и възможностите на децата в контакт със закона в три ромски общности в България – Пазарджик, Пловдив и Лом.

В рамките на събитието социологът-анализатор Тихомир Безлов и др. експерти по проекта ще представят резултати от Дейности 1 и 2 от проекта: Проучване в трите ромски общности и Анализ на потенциала и провеждане на консултативен процес в трите региона.

За участие в информационния ден са поканени представители на всички заинтересовани институции от Пазарджик.