Представяне на стандартите за защита от домашно насилие в решението по делото „А.Е. срещу България”

Новини

На 3 ноември 2023 г. НИП проведе уебинар на тема: “Актуалните законодателни промени, касаещи домашното насилие в светлината на решението на ЕСПЧ по делото А.Е. срещу България”. Той бе насочен към задълбочаване познанията на българските магистрати по отношение на най-новата практика на Съда в Страсбург по проблеми на домашното насилие и дискриминацията, основана на пола, констатирани на национално ниво.

Преподавателят в обучението, съдия Мария Дончева, заместник-председател на СРС, направи аналитичен преглед на фактическите обстоятелства и доводите на Съда в осъдителното решение по делото „А.Е. срещу България” в контекста на актуалните законодателни промени, касаещи домашното насилие. Тя даде отговор на въпроса дали посочените изменения в националната уредба съставляват подходящ отговор на отправените критики от страна на ЕСПЧ. В изложението си, съдия Дончева подчерта положителното въздействие на практиката на Съда в Страсбург върху дейността на националните правоприлагащи органи и защитата на основните права в разглежданата област.

25 съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност взеха участие в обучителното събитие, което се проведе по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“, осъществяван с подкрепата на програма „Правосъдие” на НФМ 2014-2021.