Обучение с фокус защита правата на хората с увреждания в хипотезите на домашно и основано на пола насилие

Новини

На 28 ноември 2023 г. в гр. София Националният институт на правосъдието организира присъствено обучение на тема: „Хората с увреждания, жертви на домашно насилие и насилие, основано на пола: достъп до права и правосъдие”, под ръководството на мултидисциплинарен екип от български и международни експерти с опит в областта.

Обучението ще представи международните стандарти за достъп до правосъдие на хората с увреждания, промените в производството за защита от домашно насилие, в частност прекия достъп до съд на лица под пълно запрещение и възможностите за защита правата на посочената уязвима група от общността. То ще осигури възможност за запознаване със специфики в поведението на хората с увреждания, които са жертва на домашно и основано на пола насилие и цели да допринесе за осигуряване на ефективен достъп до правосъдие на тези лица, при съобразяване с особената им уязвимост, произтичаща от емоционалната травма и увреждането.

Целеви групи на обучението са съдии и прокурори от районно и окръжно ниво, следователи, разследващи полицаи и други представители на професионалната общност.

Обучителното събитие се организира по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“, осъществяван с подкрепата на програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, договор № BGJUSTICE-4.001-0002/12.02.20 г.

При интерес, можете да заявите участие на https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=1624 в срок до 17.11.2023 г.

Лице за контакт: Диляна Петровска, старши експерт в дирекция ТОМОМ, ел.поща: [email protected], тел. 02 9359 007.