Ръководителят на Програмния оператор на Програма „Правосъдие“ на НФМ Мария Павлова посети затворите Пловдив, Враца и Бургас

Ръководителят на Програмния оператор на Програма „Правосъдие“ на НФМ 2014-2021 и заместник-министър на правосъдието Мария Павлова посети затворите Пловдив, Враца и Бургас. В тези места за лишаване от свобода и съответно в общежитията към тях – „Хеброс“, „Керамична фабрика“ и „Строител“ се предвиждат редица дейности, с реализацията на които лишените от свобода и задържаните лица […]

Отваряне на цялата новина

Проведе се виртуален обмен на професионален опит между НИП и Норвежката съдебна администрация

Националният институт на правосъдието (НИП) проведе днес онлайн проучвателно посещение до институциите в Норвегия, които организират съдебното обучение  в областта на основните права и върховенството на правото. Събитието се проведе под формата на виртуален обмен на професионален опит и добри практики и в него се включиха магистрати, съдебни служители, експерти и други специалисти със задълбочени […]

Отваряне на цялата новина

Пазарджишкият затвор с модерен обучителен център

Откриващата конференция по проект „Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите“ по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., съвпадна с официалното откриване на обект „Преустройството и смяна на предназначението на съществуващ производствен цех към затвора в гр. Пазарджик в обучителен център за подпомагане социалната включеност на лишените от свобода след тяхното […]

Отваряне на цялата новина

Заместник-министрите Мария Павлова и Иван Демерджиев откриха центровете за безплатни правни консултации на хора, живеещи под прага на бедност

За успешно реализиране на съдебната реформа е от изключително значение да се подобри достъпът до правосъдие, най-вече на хората от уязвимите социални групи, за което Министерството на правосъдието работи активно в последните месеци. Това заяви заместник-министърът на правосъдието Иван Демерджиев при посещението си в центъра за предоставяне на безплатна правна консултация на хора от уязвими […]

Отваряне на цялата новина

Приключи първото обучението, посветено на гражданскоправните и психологичните аспекти на домашното насилие

Успешно приключи първото обучение за съдии, разглеждащи граждански дела, съдебни и полицейски служители на темата “Домашното насилие в гражданскоправен контекст. Психологични аспекти”. То бе организирано от Националния институт на правосъдието, по проекта „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие”, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. Акцентите в обучителните модули бяха свързани с […]

Отваряне на цялата новина

Адвокати обикалят отдалечени села и ромски махали, дават правни консултации на хора от уязвими социални групи

Над 30 правни консултации на хора от уязвими социални групи в областите Стара Загора, Велико Търново и Варна са направени вече по проекта на Националното бюро за правна помощ „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм. Пилотните […]

Отваряне на цялата новина

Публикуван е Бюлетин с „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“ за периода януари – март 2021 г

Бюлетинът с „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“ за периода януари – март 2021 г. е публикуван на сайта на Министерство на правосъдието, в рубрика „Права на човека“ и в портала humanrights.bg. (https://www.justice.government.bg/home/index/e97dc9ba-cad8-4284-bb1f-18890669a450) Новият бр. 17 съдържа кратки резюмета на постановените в този период шест решения по същество, включително решението на Голяма камара по делото „Х […]

Отваряне на цялата новина

Стартира електронното обучение, посветено на гражданскоправните и психологичните аспекти на домашното насилие

Двадесет и пет съдии, разглеждащи граждански дела, съдебни и полицейски служители, както и експерти от Инспектората към ВСС се включиха в първото електронното дистанционно обучение, провеждано от Националния институт на правосъдието по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“, финансиран с подкрепа на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.Едномесечното обучение, което […]

Отваряне на цялата новина

Националния институт на правосъдието обяви старт на два проекта, финансирани по Програма “Правосъдие” на НФМ 2014-2021 г.

„Поставили сме си амбициозни цели, които в рамките на 4-годишния период на изпълнение на проектите на НИП по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. ще постигнат устойчивост на професионалните знания и умения по прилагане на основните права и развиване на дигитализацията в съдебното обучение“.С тези думи директорът на НИП Миглена Тачева обобщи съдържанието на проектите на […]

Отваряне на цялата новина

Министерството на правосъдието публикува Бюлетин с „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“ за 2020 г.

Бюлетин с „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“ за периода февруари – ноември 2020 г. е публикуван на сайта на Министерство на правосъдието, в рубрика „Права на човека“ и в портала humanrights.bg. (https://www.justice.government.bg/home/index/e97dc9ba-cad8-4284-bb1f-18890669a450) Електронният документът, който се създава с финансовата помощ на Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г. по проект на програма „Правосъдие“ „Засилване на националния […]

Отваряне на цялата новина