Представители на Норвежката съдебна администрация се запознаха с напредъка по проект на НИП

Екипът на проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, осъществяван от Националния институт на правосъдието с подкрепата на Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. проведе работна среща с представители на Норвежата съдебна администрация. От страна на норвежкия партньор по проекта участваха Ивар Арнстад – ръководител на […]

Отваряне на цялата новина

Норвежката съдебна администрация се запозна на място с напредъка по проекти на НФМ у нас

Представители на Норвежката съдебна администрация се запознаха на място с напредъка по проекти, финансирани от Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021, изпълнявани от Националното бюро за правна помощ (НБПП), Националния институт на правосъдието (НИП) и Висшия съдебен съвет (ВСС). В рамките на работното посещение ръководителят на Международния секретариат към Норвежката съдебна администрация Ивар Арнстад, правният съветник […]

Отваряне на цялата новина

Виртуален обмен на опит между НИП и Съвета на Европа

Националният институт на правосъдието в сътрудничество със Съвета на Европа (СЕ) организира проучвателно посещение в специализираните органи и структури на СЕ, отговорни за приемане и прилагане на международните стандарти за превенция и противодействие на насилието над жени и домашното насилие. Посещението се проведе в дигитална среда под формата на обмен на професионален опит и добри […]

Отваряне на цялата новина

Министерството на правосъдието организира Информационен ден по Малка грантова схема на 22 октомври 2021 г.

Програмният оператор на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., обяви процедура за подбор на проектни предложения по Малка грантова схема на 5 октомври 2021 г. На 22 октомври 2021 г. (петък) от 10.00 часа в онлайн платформата Webex ще се проведе Информационен ден с цел популяризиране на процедурата. Достъп ще има всеки, заявил предварително желание за […]

Отваряне на цялата новина

Техническа среща с представители на ОФМ и НКЗ

Министерството на правосъдието, като Програмен оператор на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, бе домакин на техническа среща с представители на Офиса на финансовия механизъм в Брюксел и Националното координационно звено. Встъпителни думи към участниците отправи ръководителят на Програмния оператор и заместник-министър на правосъдието Мария Павлова, която подчерта, че за ръководството на министерството изпълнението […]

Отваряне на цялата новина

Програмният оператор на програма „Правосъдие“ на НФМ 2014-2021 обявява процедура за набиране на проектни предложения по Малка грантова схема

Цели: Целта на настоящата процедура е подбор на проектни предложения, които да допринесат за повишаване на капацитета и информираността в областта на детското правосъдие и на противодействието на домашното насилие и насилието срещу жени. Малката грантова схема в рамките на програма „Правосъдие“ на НФМ 2014 – 2021 има за цел да подкрепи изпълнението на два […]

Отваряне на цялата новина

Норвежки партньори посетиха Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) е домакин на работно посещение на партньора на донора на програма „Правосъдие“ на НФМ 2014 – 2021 и партньорите на предварително дефинираните проекти (ПДП) по програмна област 19 „Корекционни услуги“ на програмата в периода 23-26 август 2021 г. От норвежка страна в работната среща участват Ким Екхауген – директор […]

Отваряне на цялата новина

Ръководителят на Програмния оператор на Програма „Правосъдие“ на НФМ Мария Павлова посети затворите Пловдив, Враца и Бургас

Ръководителят на Програмния оператор на Програма „Правосъдие“ на НФМ 2014-2021 и заместник-министър на правосъдието Мария Павлова посети затворите Пловдив, Враца и Бургас. В тези места за лишаване от свобода и съответно в общежитията към тях – „Хеброс“, „Керамична фабрика“ и „Строител“ се предвиждат редица дейности, с реализацията на които лишените от свобода и задържаните лица […]

Отваряне на цялата новина

Проведе се виртуален обмен на професионален опит между НИП и Норвежката съдебна администрация

Националният институт на правосъдието (НИП) проведе днес онлайн проучвателно посещение до институциите в Норвегия, които организират съдебното обучение  в областта на основните права и върховенството на правото. Събитието се проведе под формата на виртуален обмен на професионален опит и добри практики и в него се включиха магистрати, съдебни служители, експерти и други специалисти със задълбочени […]

Отваряне на цялата новина

Пазарджишкият затвор с модерен обучителен център

Откриващата конференция по проект „Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите“ по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., съвпадна с официалното откриване на обект „Преустройството и смяна на предназначението на съществуващ производствен цех към затвора в гр. Пазарджик в обучителен център за подпомагане социалната включеност на лишените от свобода след тяхното […]

Отваряне на цялата новина