Ръководният състав на затворите и затворническите общежития участва в обучение, посветено на лидерските умения и правата човека

Новини Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода

Ръководният състав на затворите и затворническите общежития участва в обучение, посветено на лидерските умения и правата човека.

Събитието е в рамките на предварително дефинирания проект на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) „Повишаване капацитета на персона в затворите, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“ /ПДП 2/ по Програмна област 19 на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия Финансов механизъм 2014 – 2021 и в изпълнение на Дейност 2.6 „Разработване на програма за обучение на ръководен персонал в ГДИН и затворите“.

Ръководният състав на ГДИН се събра във Варна – Св. Св. Константин и Елена в периода 30.10.2023 г. – 01.11.2023 г.

В Програмата на обучението бяха включени теми, ориентирани към изграждане на ефективно лидерство, етика и ценности, права на човека и международни стандарти, сигурност и управление на риска.

Обучението бе проведено от Лейф Магне Висте – директор на Затвора Она (Норвегия), Уле Стагеберг – международен координатор и старши съветник от Университетския колеж на Норвежката корекционна служба (KRUS), Лео Ембленсваг – експерт от Университетския колеж на Норвежката корекционна служба (KRUS) и националния експерт проф. Снежана Илиева, ръководител на катедра „Социална, трудова и педагогическа психология“ в СУ „Св. Климент Охридски“.