Началниците на затвора и на Областните служби „Изпълнение на наказанията“ участваха в програма за обучение по професионална етика

Новини Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода

Професионалната етика бе във фокуса на обучение, което се проведе във Варна, в периода от 1 до 3 ноември т.г. То е в изпълнение на дейност 2.4 „Разработване на нов етичен кодекс и програма за обучение на персонала по професионална етика“ по проект „Повишаване на капацитета на персонала в затворите, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“ (ПДП2) по Програма „Правосъдие“.

В обучението участваха началниците на затвори, началниците на Областни служби „Изпълнение на наказанията“ към ГДИН и трима норвежки експерти – директорът на Затвора Она Лейф Магне Висте, международният координатор и старши съветник от Университетския колеж на Норвежката корекционна служба (KRUS) Уле Стагеберг и Лео Ембленсваг – експерт от KRUS.

Гостите представиха своя опит в областта на професионалната етика, базирайки се на практиката в Норвежката корекционна служба и Академията Крус.

По време на обучението бе обсъден подробно изготвеният от експертна група проект на Етичен кодекс за поведение на държавните служители от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, който предстои да бъде утвърден от министъра на правосъдието.