Представители на Офиса на финансовия механизъм посетиха строителната площадка на новия затвор

Новини Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода

Министерството на правосъдието, като Програмен оператор на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, бе домакин на техническа среща с представители на Офиса на финансовия механизъм (ОФМ) в Брюксел. Организатор на срещата бе Националното координационно звено.

От страна на ОФМ участие взеха г-жа Елън Риоте – експерт, отговорен за България, г-жа Анита Фийлдсетър – експерт Правосъдие и Вътрешни работи, и г-н Кристиан Карли – експерт в отдел Приоритетни сектори. Онлайн се включиха още финансови и правни експерти на ОФМ.

Участниците обсъдиха напредъка в изпълнението на програмата и проектите, рисковете и предстоящи действия.

След заседанието бе проведено работно посещение в село Самораново, където се извършват строителни дейности свързани с изпълнението на ПДП 2 „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“.

По време на обиколката гостите получиха актуална информация за напредъка на строително ремонтните дейности. Проведени бяха дискусии относно спазването на графика на проекта и справянето с идентифицираните рискове, както и подробности свързани с цялостния напредък на строително-ремонтните дейности