Министерството на правосъдието отчита напредък в изпълнението на проектите на НФМ

Новини

Министерството на правосъдието получи поздравления за забележителния напредък през последните две години за изпълнението на проектите по Норвежкия финансов механизъм (НФМ). Това стана на заседание на Комитета за сътрудничество на програма “Правосъдие” в гр. Ставангер, Норвегия, в което участваха домакините от Норвежката корекционна служба, Норвежката съдебна администрация, Министерството на правосъдието и вътрешните работи на Норвегия, Съветът на Европа и Офисът на финансовия механизъм.

Целта на заседанието да се проследи напредъкът по всички 20 проекта на Програма „Правосъдие“ на НФМ 2014-2021 на обща стойност над 39 млн. евро, както и дискусия за възможностите за сътрудничество занапред.

Със средства на НФМ в България се изгражда новият затвор село Самораново, чието строителство беше ускорено и се очаква да бъде открит в рамките на предвидения срок – април 2024 г. 

Ръководителят на Програмния оператор на Програма „Правосъдие“ на НФМ – д-р Борислав Ганчев посочи, че българското правителство и общество оценява високо не само финансовата помощ, която се предоставя от норвежката страна, но и възможността за обмяна на опит и добри практики. 

Домакините отчетоха, че с оглед на изпълнението на проектите, България отново се превръща в надежден партньор за бъдещи програмни периоди.