Преподаватели от НБУ обсъдиха изработване на докторска програма „Права на човека“ с норвежки колеги

Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на ЕСПЧ Новини

Експерти от Норвежки център по правата на човека представиха на преподаватели от Нов български университет (НБУ) специфики на норвежките докторските програми и демонстрираха модерната учебна среда на юридическия факултет на Университета в Осло.

В учебното посещение в Норвегия, което се проведе на 14-ти и 15-ти юни 2023 г. в Осло, взеха участие шестима преподаватели от Департамент „Право“ на НБУ и правителствен агент в дирекция „Процесуално представителство на България пред ЕСПЧ“ (ППРБЕСПЧ) към Министерството на правосъдието. То бе част от дейността по изграждане на капацитет за въвеждане на обучение по Права на човека в юридическите факултети на университетите в България в рамките на проект, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 с бенефициент Дирекция ППРБЕСПЧ.

Работното посещение имаше две основни цели:

  • Провеждане на консултации между бенефициента и партньорите във връзка с изготвяне на План за предстоящите обучителни събития през есента на 2023 г.
  • Изработване на докторска програма „Права на човека“, и получаване на програмна акредитация на български език и на английски език;

Един от двата основни курса в бъдещата програма се предвижда да бъде курсът „Основни международни и европейски механизми за правата на човека в обективното право и правоприлагането“, разработен от проф. д-р Гентиан Зибери, представител на Норвежкия център по права на човека към Университета в Осло. Обсъдени  бяха и останалите курсове в докторската програма „Права на човека“, разработени от преподавателите от Нов български университет.

Очаква се програмата да придобие завършен вид до края на лятото, а есента да бъдат проведени серия от обучителни мероприятия в София и Осло.