Международните експерти с препоръки за работата на пробационните съвети

Новини

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ бе домакин на семинар, реализиран в рамките на проект „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“ по Програма „Правосъдие“, Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ на Норвежки Финансов Механизъм 2014 – 2021.
В семинара участваха хърватските експерти Матея Сръшен и Весна Зелич Ференчич, както и ръководители на пробационни служби и председатели на пробационни съвети в България.
По време на събитието, което се проведе на 17 юли т.г., международните експерти представиха доклади с препоръки, касаещи добри примери за европейски практики за работата на пробационните съвети и функционирането на еквивалентни мултиинституционални комисии. Целта е да се постигне ефективно управление на правонарушителите в общността.
Докладите ще послужат като основа за разработване на междуинституционални споразумения за сътрудничество със заинтересованите страни за подобряване на функционирането на Пробационните съвети на местно и национално ниво.
Мероприятието беше проведено в изпълнение на поддейност 4.1 „Преглед на Европейските практики при междуинституционалното управление на правонарушителите и ролята на Пробационните съвети“ по ПДП 3 на НФМ 2014 – 2021.