Бюлетин с „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“ за периода октомври – декември 2022 г.

Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на ЕСПЧ Новини

Бюлетин с „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“ за периода октомври – декември 2022 г. е публикуван на сайта на Министерство на правосъдието, в рубрика „Права на човека“ и в портала humanrights.bg. https://mjs.bg/home/index/e97dc9ba-cad8-4284-bb1f-18890669a450

В настоящия брой са включени всички 16 решения, постановени от Европейския съд по правата на човека за посочения период. Съдът е заличил от списъка на делата и две жалба срещу България.

Бюлетинът съдържа кратки резюмета на постановените от ЕСПЧ решения по същество и по допустимост. Решенията на Съда са систематизирани по членове от Конвенцията. Добавени са линкове към съответния брой на Бюлетин „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“, към оригиналния текст на решението в интернет страницата на ЕСПЧ, както и към превода на български език на част от решенията.

Електронният документът, който се създава с финансовата помощ на Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г.