Публикувани са два анализа за повишаване на професионализма в съдебната система

Новини Повишаване на професионализма в съдебната система

Висшият съдебен съвет изготви и публикува два стратегически документа във връзка подобряване на процедурите за назначаване, подбор и кариерно израстване на магистратите и за възможностите за възстановително правосъдие в България.

На пресконференция по напредъка на проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“, финансира по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 бе отбелязано, че предстои и избор на изпълнител за разработване на единния Регистър на съдебните преводачи в България.

 Анализът „Мерки за осигуряване на по-добро функциониране на българската съдебна система във връзка с процедурите за назначаване, подбор и кариерно развитие на магистратите“ https://vss.justice.bg/root/f/upload/39/Final_analiz.pdf , публикуван на сайта на ВСС, е приет от Пленума на ВСС и е предоставен на Министерството на правосъдието с цел да се ползва при изработването на бъдещи законодателни промени, свързани с процедурите за кариерно израстване на магистратите, обясни представляващият ВСС и ръководител на проекта Боян Магдалинчев.

 Анализът „Възможностите за възстановително правосъдие в България в рамките на действащото законодателство – възстановителни подходи в наказателното правосъдие и при изпълнение на наказанието. Предложения за законодателни промени“  https://vss.justice.bg/root/f/upload/39/Analiz_VP.pdf , също може да се открие на сайта на ВСС.