Публикувани са два анализа за повишаване на професионализма в съдебната система

Висшият съдебен съвет изготви и публикува два стратегически документа във връзка подобряване на процедурите за назначаване, подбор и кариерно израстване на магистратите и за възможностите за възстановително правосъдие в България. На пресконференция по напредъка на проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“, финансира по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 бе отбелязано, че предстои […]

Отваряне на цялата новина

ВСС реализира стаж в Европейския съд по правата на човека за деветима магистрати

Шестима магистрати от страната са били на стаж или започват такъв в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), а други трима в Отдела за изпълнение на решения на ЕСПЧ към Съвета на Европа (СЕ) с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021. За това информира представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев […]

Отваряне на цялата новина