Семинар за съдии по проблемите за юридическата промяна на пола

Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на ЕСПЧ Новини

На 13.10.2023 г. в София се проведе семинар на тема: „Транссексуалност и сексуалност. Актуална ситуация и предизвикателства пред съдебната и клиничната – психотерапевтична и медицинска практика.“

Той бе насочен към съдии от всички инстанции и бе организиран съвместно с психолози с идеята да се подходи интердисциплинарно към проблема за юридическата промяна на пола.

Събитието беше открито от г-н Емил Дечев, заместник–министър на правосъдието и модериран от г-жа Мимоза Димитрова, психоаналитик, с дългогодишна практика и основател на Асоциация „Българско психоаналитично пространство“. Темите за дебат се поставиха от съдията от Конституционния съд – д-р Филип Димитров и специалният гост – д-р Андре Мишелс, психиатър, психоаналитик и преподавател с многогодишен опит във Франция и Люксембург, който прави, съответно провежда своите лекции, публикации и практика с пациенти на няколко езика – френски, немски и английски език.

Въпросите за предизвикателствата пред юридическо признаване смяната на пола коментираха експертно още съдия Илияна Папазова от Върховния касационен съд, съдия Андрей Георгиев от Софийския районен съд, д-р Георги Джупанов, психиатър, с практика в гр. София. Г-жа Милена Коцева, директор на дирекция „Процесуално представителство на България пред ЕСПЧ“ в Министерство на правосъдието представи предизвикателствата във връзка с изпълнението на решенията срещу България Я.Т. и П.Х. срещу България, по които е намерено нарушение на ЕКПЧ и чието изпълнение е поставено от Комитета на министрите към Съвета на Европа в засилена процедура на наблюдение.

Форумът отчете тенденциите във връзка с богатата и динамично развиващата се практика и стандарти на Съда в Страсбург по сходни дела, както и законодателството на държави като Франция и Германия, осъществили преход от критерии като завършена оперативна трансформация като изискване на юридическото признаване, в посока достатъчност на психологически процеси като формиране на твърдо и непоколебимо решение за водене на живот в социална роля, различна от биологичния пол.

Разяснено беше мястото на разстройства на половия идентитет според Международната класификация на болестите (СЗО, 10 ревизия), като бе подчертана липсата на универсални, еднозначни и дефинитивни медицински маркери за диагноза на плоскостта на биология/ гени и хормони. Изяснена бе същевременно възможността на убедително диагностициране на подобни състояния посредством психологично – психиатрична експертиза, като бе препоръчано, в случай на показания за това, включване в комплексна експертиза и на други експерти като ендокринолог, гинеколог / андролог; и др. Не на последно място и във връзка с феномени като например  джендър флуидността при по-ниска възраст, експертите подчертаха необходимостта от по-дълготрайно наблюдение с оглед правилна диагноза и отграничение от други състояния.

Семинарът се проведе във връзка с изпълнението на дейност 5 на предефиниран проект № 5 „Засилване на националния капацитет за ефективна изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека“, програма „Правосъдие“, НФМ 2014 – 2021, изпълняван от дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“, Министерство на правосъдието.