Съдиите Йонко Грозев и Галя Вълкова в обучение за практиката на ЕСПЧ по дела за домашно насилие

Новини

На 26.10.2023 г. НИП организира еднодневно присъствено обучение с участието на съдия Йонко Грозев от ЕСПЧ и съдия Галя Вълкова от СГС на тема: „Актуални тенденции в практиката на ЕСПЧ по дела, свързани с домашно насилие. Приложимост на международните стандарти за защита от домашно насилие по делата, разглеждани по реда на ЗЗДН”.

То ще се поведе в хотел „Грами” – София и ще осигури възможност за запознаване с най-новата практика на ЕСПЧ по граждански и наказателни дела, свързани с домашно насилие (с фокус върху новопостановените осъдителни решения срещу България), както и систематичен преглед на актуалната законова уредба в областта, в контекста на установените стандарти в практиката на Съда в Страсбург.

Основните целеви групи са съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност.

Заявете участие на https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=1602 в срок до 19.10.2023 г.

ел. поща: [email protected], тел. 02/9359 188.