Обучение за отчуждението на детето в хипотезите на домашно насилие и родителски конфликти

Новини

На 6 и 7 ноември 2023 г. в гр. София Националният институт на правосъдието организира присъствено обучение на тема: „Отчуждението на детето в хипотезите на домашно насилие и родителски конфликти”. Темата ще бъде представена от мултидисциплинарен екип от специалисти с утвърдена експертиза в областта, сред които и г-жа Шазиа Чоудри, преподавател по право в Университета в Оксфорд и съавтор на набор от публикации по тези проблеми.

Участниците ще се запознаят с разбирането за родителското отчуждение в юридически, психологичен и психиатричен контекст според МКБ11 и DSM5. Специално внимание ще бъде отделено на актуалния дебат в международен план относно използването на понятието и опасностите, свързани с пренебрегване на най-добрия интерес на детето. Ще се акцентира върху приложимостта на чл. 59, ал. 6 СК в контекста на правото на семеен живот. Ще се разгледат примерни задачи към съдебно-психологичните и психиатрични експертизи, които да позволят в пълнота да се изследват отношенията в семейството и връзката родител-дете.

Обучението е насочено към съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност, както и социални работници от отделите за закрила на детето.

Организатор е екипът по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“, осъществяван с подкрепата на НФМ 2014-2021.

Заявки за участие :  https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=1613 в срок до 27.10.2023 г.

Ралица Русева, програмен координатор, ел. поща: [email protected], тел. 02/9359 128.