Събития свързани с проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“

Събития свързани с проект "Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност"