Контакти свързани с проект „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност“

Ръководител на проекта:
Адв. Диляна Гитева
[email protected]