Зам.-министър Дечев: Подпомагане на жертвите на домашно насилие е сред основните цели на съдебната реформата

„Съдебната реформа не е нещо абстрактно. Една от основните й цели е реален и ефективен достъп до правосъдие на социално слабите, пострадалите и жертвите на домашно насилие.“ С тези думи заместник-министърът на правосъдието Емил Дечев откри форум на тема „Правна помощ на лицата, пострадали от домашно насилие, и координация на институциите при осъществяване на защитата […]

Отваряне на цялата новина

Предоставена е правна помощ на 567 пострадали от домашно насилие в отдалечени населени места и ромски квартали

Адвокати и ромски медиатори са работили по 567 случаи, свързани с домашно насилие в областите – Велико Търново, Стара Загора и Варна. Мобилни екипи, са предоставили общо 7349 правни консултации на лица, живеещи под прага на бедност в отдалечени населени места и ромски квартали там в последните две години и половина по проект „Подобряване на […]

Отваряне на цялата новина

Ключова среща за взаимодействие при прояви на домашно насилие във Велико Търново

Ключова среща за взаимодействие при прояви на домашно насилие се проведе във Велико Търново между полиция, адвокатура и ромски медиатори. Ромските медатори Валери Ангелов, Атанас Атанасов и адвокатите Ирена Стасинопуло, Цветомира Йорданова, Калина Лупа, и Доброслава Керекова обсъдиха с директора на охранителна полиция към ОД на МВР Боян Братолов как по-ефективно да координират действията си […]

Отваряне на цялата новина

Как помагат в кризисен център на пострадали от домашно насилие видяха представители на Норвегия и СЕ

Как живеят в кризисен център пострадали от домашно насилие, каква помощ им оказват психолозите и юристите, с какви дейности са ангажирани за справяне с преживяното и каква подкрепа получават, след като приключи престоят им в центъра? С това се запознаха на място представители на Съвета на Европа и Кралство Норвегия, които наблюдават как се изпълнява […]

Отваряне на цялата новина

Над 200 пострадали от домашно насилие са получили правна помощ в областите Стара Загора, Велико Търново и Варна

Над 200 правни консултации на жени, пострадали от домашно насилие, са предоставили адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ в областите Стара Загора, Велико Търново и Варна през последните две години. В полза на някои от жертвите вече има издадени от съда ограничителни заповеди да не бъдат доближавани от насилника, други са настанени в […]

Отваряне на цялата новина

Челен опит: Как се предоставя правна помощ на уязвими групи, обсъждаха експерти в Осло

Адвокати и ромски медиатор, работещи по предоставяне на правна помощ на уязвими групи, се запознаха с работата на Службата за безплатна правна помощ в Осло и Норвежкото бюро за разследване полицейско насилие и корупция. Работното посещение се реализира по проект „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус […]

Отваряне на цялата новина

Проект за достъп до правосъдие в България, финансиран от Норвегия, може да стане пример за други страни

Законът за правната помощ трябва да се допълни така, че всеки, претърпял домашно насилие, независимо от социалния му статус, да получава безплатна адвокатска помощ. Това е едно от предложенията, които ще бъдат направени след края на действието на проекта „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност, със специален фокус върху […]

Отваряне на цялата новина

Министерството на правосъдието прави координационен механизъм с местните институции за бърза реакция при домашно насилие

Вербално, психическо и икономическо малтретиране в продължение на години върху 60-годишна жена от мъжа, от когото има  десет деца. За такъв случай са сигнализирани адвокати, предоставящи безплатна правна помощ в област Варна по проект на Националното бюро за правна помощ, финансиран от Норвежкия финансов механизъм (НФМ). Сигналът е подаден от кмета на малко населено място […]

Отваряне на цялата новина

Как достъпът до правна помощ променя живота на уязвимите хора в България

 „Непрестанен страх да изляза от вкъщи, обиди и бой, дори когато бях бременна.“ Така млада жена описва съвместния си живот с бащата на своето дете. В момента тя живее в кризисен център, далеч от насилника. С помощта на ромския медиатор Валери Ангелов се е обърнала за правна помощ към един от адвокатите, вписани в Националния […]

Отваряне на цялата новина

Институциите в Стара Загора ще информират незабавно Адвокатската колегия за всеки сигнал за домашно насилие

Всяка институция, получила сигнал за домашно насилие, да уведомява своевременно Адвокатската колегия, която незабавно да определи адвокат в помощ на пострадалия. За това се договориха в Стара Загора Националното бюро за правна помощ, представители на адвокатурата, ОДМВР, прокуратурата, Дирекция „Социално подпомагане“ и неправителствени организации. На срещата, организирана от Министерството на правосъдието и Националното бюро за […]

Отваряне на цялата новина