Контакти свързани с проект „Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите“

Ръководител на проекта:
Нина Главчовска 
[email protected]

Координатори на проекта:
Петър Караколев
[email protected]

Мариела Влъчкова
[email protected]