Събития свързани с проект „Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите“

Събития свързани с проект "Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите"