Норвежки партньори посетиха Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“

Новини Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) е домакин на работно посещение на партньора на донора на програма „Правосъдие“ на НФМ 2014 – 2021 и партньорите на предварително дефинираните проекти (ПДП) по програмна област 19 „Корекционни услуги“ на програмата в периода 23-26 август 2021 г.

От норвежка страна в работната среща участват Ким Екхауген – директор на дирекция „Международно сътрудничество“ на Норвежката корекционна служба (KDI), Торун Хаслер – старши съветник в KDI, Уле Стагеберг- преподавател от Университетския колеж на Норвежката корекционна служба (KRUS) и Свен- Ерик Скоте – преподавател в KRUS.

Днес в заседателната зала на ГДИН се проведе първата работна среща с ръководителите на предефинираните проекти, партньорите от Кралство Норвегия, Програмния оператор, в лицето на ръководителя на Програмна област 19 Венета Стоилова и представителите на Националното координационно звено Добринка Кръстева и Аделина Везенкова, които се включиха онлайн. За обсъждане на вече изработения и приет от ГДИН проект на новия учебен център и пилотен затвор бяха поканени и архитекти и проектанти от избрания изпълнител.

Общи предизвикателства и възможности за преодоляване на възможни затруднения, предвид ковид-ситуацията в световен мащаб, бяха сред обсъжданите днес теми. Трите страни – бенефициент, програмен оператор и партньорите, дадоха уверения, че с добро сътрудничество дейностите по трите предефинирани проекта – „Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите“, „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“ и „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“, ще продължат по разписаните и приети към момента времеви графици.

Работното посещение продължава в следващите дни с дискутиране на оптимални варианти и сценарии за гарантиране на успешното изпълнение на програмната област и постигане на заложените в програмата резултати. Предвидено е посещение в Учебния център на ГДИН в Плевен и среща с преподавателския състав. На място ще бъде обсъден и изготвеният Анализ на потребностите от обучение на служителите на ГДИН.

Визитата е в рамките на дейности „Междинни срещи с норвежките партньори“ по ПДП 1, 2 и 3 и дейност „Оценка и анализ на нуждите от обучение, включително преглед на програмите за обучение“ по ПДП 2.